Trenger du hjelp, støtte eller råd?

Trenger du hjelp, støtte eller råd?

Det viktigste du kan gjøre etter en slik hendelse er å ta vare på deg selv. Du skal vite at det er vanlig at utsatte reagerer forskjellig. Vi som jobber i feltet pleier å si at “Alle reaksjoner er normale reaksjoner på en unormal hendelse”.

Mange synes det kan være godt å snakke med noen om tanker og følelser. Det finnes flere personer og instanser i hjelpeapparatet som kan være til hjelp for deg, for eksempel fastlegen din, eller helsesøster på skolen eller helsestasjonen. Det kan også være at du har noen i ditt private nettverk som kan være gode støttepersoner. Kanskje du vet om noen som er en god samtalepartner? Eller noen som kan være behjelpelig med praktiske ting, som å finne informasjon om hjelpeapparatet eller bli med deg til en avtalt time?  

NKVTS har en egen nettportal om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep som heter dinutvei.no. Her kan du finne informasjon som kan være nyttig for deg, blant annet om hva seksuelle overgrep er, hvilke rettigheter du har og hjelpetilbud som kan være nyttige for deg. Les mer om dette her.


Hvem kan du kontakte?

Noen ganger kan det være godt å snakke med noen utenforstående som har kunnskap om det du har opplevd. 

På dinutvei.no finner du en landsdekkende oversikt over hjelpetilbud du kan kontakte. Les mer om tilbudene her.

Har du nylig blitt utsatt for voldtekt eller andre former for seksuelle overgrep? Da kan du få hjelp på ditt lokale overgrepsmottak. Les mer om tilbudet og hvor du finner ditt nærmeste mottak her.


Trenger du akutt medisinsk hjelp eller er du i fare? Kontakt nødetatene:

  • Ambulanse tlf. 113
  • Politi tlf. 112

Eller ring din lokale legevakt på tlf. 116 117