Deltakere og rekruttering

Deltakere og rekruttering

I denne studien inviterer vi alle over 16 år som har vært utsatt for et seksuelt overgrep det siste året.

Deltakerne kan bli med i studien på to måter. Noen overgrepsutsatte oppsøker et overgrepsmottak, og kan få informasjon om studien der. Andre kan få vite om studien på sosiale medier eller gjennom en plakat/brosjyre tilknyttet studien.

Om deltakelse i TRUST-studien

Fra man er 16 år kan man selv samtykke til å delta i forskning uten å spørre sine foreldre (eller foresatte). Derfor må du ha fylt 16 år for å delta i TRUST-studien.

Det skjer mange viktige ting de første ukene og månedene etter et overgrep. Denne studien prøver å avdekke hvordan man tidlig kan legge til rette for god helse. For at vi skal kunne finne ut av dette, kan det ikke ha gått veldig lang tid siden overgrepet.

Om man takker ja eller nei skal ikke ha betydning for den hjelpen man får videre. De som oppsøker et overgrepsmottak vil bli tilbudt å se en kort informasjonsfilm om TRUST-studien, og deretter spurt om det er greit at forskerne tar kontakt etter et par dager for å gi mer informasjon om studien. Man vil derfor ikke måtte ta stilling til deltakelse mens man er på mottaket, og de ansatte vil ikke få vite om man velger å delta eller ikke. 

Alle som blir spurt om å delta, både de som velger å bli med og de som takker nei, vil bli oppfordret til å be om hjelp dersom de har det vanskelig. 
Deltakere i studien vil mot slutten av spørreskjema/intervju få spørsmål om hvordan de opplevde det å delta. Dersom eventuelt ubehag fra spørreskjema ikke er forbigående, vil deltakerne få tilbud om en støttesamtale fra en uavhengig terapeut.