Om forskerne i TRUST

Om forskerne i TRUST

Studien er tilknyttet NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), som utvikler og sprer kunnskap om vold og traumatisk stress på et internasjonalt akademisk nivå. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene hos rammede. Les mer om NKVTS her.


Prosjektleder Ines Blix – Forsker I

Ines Blix har doktorgrad i psykologi og jobber som forsker. Hun har særlig vært opptatt av å forstå hvordan tankeprosesser kan påvirke utvikling av posttraumatiske stressreaksjoner og hindre bedring. Hun skrev sin PhD avhandling om hukommelsesprosesser hos overgrepsrammede kvinner. Les mer om arbeidet til Ines her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Siri Thoresen – Forsker I

Siri er klinisk psykolog og jobber som forsker I/professor. Hun har drevet mange forskningsprosjekter om vold og overgrep, helse og sosiale relasjoner. Hun har for eksempel ledet studien ‘Vold og voldtekt i Norge’. Les mer om arbeidet til Siri her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Akiah Ottesen – Psykologspesialist og Forsker II

Akiah er klinisk psykolog og forsker. Hun har vært opptatt av hvordan det går med voksne som har opplevd traumatiske hendelser i barne- og ungdomsårene, og hvordan vi skal forstå vansker senere i livet i lys av disse erfaringene. Les mer om arbeidet til Akiah her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Anne Lie Andreassen – Forskningsrådgiver

Anne Lie er spesialsykepleier og forskningsrådgiver. Hun har i mange år jobbet både i klinikk og i forskningsfeltet med utsatte for vold og traumer. Les mer om arbeidet til Anne Lie her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Lisa Arntzen – PhD stipendiat  

Lisa har blant annet jobbet som sosionom med mottak og oppfølging av overgrepsutsatte på legevakten i Oslo og på DIXI Ressurssenter mot voldtekt. I sin masteroppgave intervjuet hun overgrepsutsatte om deres erfaringer med sosial støtte. Les mer om arbeidet til Lisa her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Andrea Rustand – Prosjektmedarbeider

Andrea har en mastergrad i kognitiv nevrovitenskap, hvor hun i sin hovedoppgave undersøkte hvordan traumatiske hendelser representeres i vår hukommelse. Hun har tidligere jobbet på en institusjon for unge voksne med rusproblemer. Les mer om arbeidet til Andrea her.

Foto: NKVTS, Kristoffer Sandven


Grethe E. Johnsen – Psykologspesialist og Forsker II

Grethe er klinisk psykolog og forsker. Hun jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som har et koordinerende ansvar for overgrepsmottakene, og representerer praksisfeltet overfor relevante samarbeidspartnere i fagmiljøene, politiet og rettsvesenet. Les mer om arbeidet til Grethe her.