Design

Design

Studien er en nasjonal forløpsstudie med tre måletidspunkt, med et intervall på tre måneder mellom hver måling. Det vil si at vi kontakter deltakeren tre ganger for å undersøke hvordan det går med vedkommende over tid.

Deltakerne velger hvordan de ønsker å ta del i studien – de kan enten fylle ut et spørreskjema på nett, eller over telefon/video med hjelp fra en i forskningsgruppen. Deltakelse i studien kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

Studien vil samle inn selvrapportert data. I tillegg vil deltakerne bli spurt om samtykke til å koble de selvrapporterte dataene til registerdata om utdanning og arbeidsdeltakelse, samt bruk av spesialiserte helsetjenester.