For deltakere

For deltakere

Vi ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ønsker å finne ut hvordan vi best kan hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Derfor er dine erfaringer viktige.

Hvem kan delta?

I denne studien inviterer vi alle over 16 år som har opplevd et seksuelt overgrep i løpet av det siste året. Deltakelse i studien kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

Hva skal vi spørre om?

Vi ønsker å vite hvordan du har blitt møtt i tiden etter hendelsen av ditt sosiale nettverk, og av hjelpeapparatet, politi og rettsvesen – dersom du har vært i kontakt med disse. Vi vil i tillegg spørre deg om ditt forhold og tillit til andre mennesker og samfunnet, kort om din bakgrunn, litt om det du har opplevd og hvordan du har det nå. 


Hvordan foregår studien? 

Du velger selv hvordan du ønsker å ta del i studien. Du kan enten fylle ut et spørreskjema på nett, eller bli intervjuet av en av oss på telefon eller over en sikker videosamtale. Det vil ta omtrent 25 minutter å svare på spørreskjemaet.

I denne studien ønsker vi å vite hvordan det går med deg over tid, og vi vil derfor å kontakte deg på nytt etter 3 og 6 måneder. På hvert av disse tidspunktene kan du velge om du vil delta eller ikke.    


Hva skjer med informasjonen som samles inn?

Informasjonen vi samler inn vil lagres på en sikker server gjennom Universitetet i Oslo. Det er kun forskere fra denne studien som har tilgang på informasjonen, og de har taushetsplikt. Resultatene fra studien vil publiseres i en nasjonal rapport og vitenskapelige artikler.  

Vi kommer ikke til å publisere informasjon som gjør det mulig å kjenne igjen enkeltpersoner. 


Frivillig deltakelse

Husk at det er helt frivillig å delta i prosjektet; og hvorvidt du deltar eller ikke har ingen konsekvenser for hvilken hjelp eller behandling du får videre.  

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke deg fra studien. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger.


Dersom du allerede har samtykket til å delta, men nå ønsker å endre noe på samtykkeskjemaet eller trekke deg fra studien kan du:

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på. Du finner vår kontaktinformasjon her.