Støttespillere fra fagfeltet

Støttespillere fra fagfeltet

I tillegg til brukerpanelet, har TRUST-prosjektet flere støttespillere fra fagfeltet som vi rådfører oss med i prosessen. Kunnskapen og erfaringene til disse aktørene har vært av stor betydning for utviklingen av relevante problemstillinger og spørsmål til studien.

Kontakten med fagfeltet er spesielt viktig da vi ønsker at kunnskapen som frembringes gjennom studien skal være praktisk overførbar og nyttig for de som arbeider med denne målgruppen; både innen helsetjenestene, i rettsapparatet eller med kunnskaps- og fagutvikling. På denne måten vil vi sammen kunne utvikle gode tjenester til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Vi samarbeider blant annet med følgende aktører:

  • Overgrepsmottak over hele landet
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
  • Representanter fra Politiet
  • Bistandsadvokater
  • Syddansk Universitetet
  • University of Chicago

Vi vil spesielt understreke at kreatører, designere, rådgivere og utviklere hos TRY har laget kampanjen på sosiale medier for denne studien – pro bono.  

Informasjonsfilmen og bildene på denne nettsiden er laget av Visual Lab.  

Vi verdsetter alltid innspill fra andre parter; så ta gjerne kontakt med oss om det er noe du tenker vil være til nytte for studien eller ønsker å drøfte.