Brukerpanel

Brukerpanel

Vi i TRUST er svært takknemlige for det gode samarbeidet vi har med vårt brukerpanel – Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten deres hjelp!

Hvorfor har vi brukerpanel?

Hovedmålet med TRUST-studien er å avdekke kunnskap som kan bidra til at utsatte for seksuelle overgrep får bedre hjelp. For å nå dette målet, mener vi det er viktig å involvere et brukerpanel i alle ledd av studien, fra planlegging til gjennomføring og formidling. Brukerpanelets stemme kan hjelpe oss å navigere i feltet, slik at vi hele tiden har fokus på de temaene som er relevante og viktige for målgruppen.

Hvem sitter i brukerpanelet?

TRUST-studiens brukerpanel består av et utvalg personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt, samt utvalgte interesseorganisasjoner som jobber med tematikken på flere nivåer; både direkte med brukergruppen og på et mer overordnet nivå.

Deltakere i brukerpanelet:

 • En utvalgt gruppe personer som selv har vært utsatt 
 • NOK. Norge 
 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt 
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)
 • Landsforeningen for PTSD 
 • Dinutvei.no
 • Rådet for psykisk helse 
 • RVTS Øst 

Hva gjør brukerpanelet?

Brukerpanelet sitter på verdifull kunnskap og viktige erfaringer som vil ha betydning for hvordan studien utformes og gjennomføres. Deltakerne i panelet blir derfor jevnlig kontaktet, hvor de får muligheten til å gi innspill til ulike problemstillinger.

Brukerpanelet har så langt gitt gode innspill til blant annet:

 • Hvilke temaer er relevante for første intervjutidspunkt?
 • Hvordan når vi frem til målgruppen på en måte som gjør at det kjennes trygt å delta?
 • Hvordan kan vi motivere til videre deltakelse i studien?
 • Hvordan sikrer vi beredskapen rundt deltakerne?
 • Hvordan kan vi nå ut til flere utsatte med vår studie?